Všeobecné podmínky


podmínky + časté otázky rodičů ke kurzu

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY


Bližší informace a Všeobecné podmínky na akci „USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ“
ČASTÉ OTÁZKY RODIČŮ KE KURZU
Termín Vašeho kurzu bude přidělen po uzavření všech přihlášek cca koncem října.

Informace ke kurzu se dozvíte ve Vaší školce / škole.

Záleží na obsazenosti míst v autobuse. Pokud nebude z jedné školky/školy naplněn celý autobus dětí, tak v rámci organizace budou spojovány nejbližší školky/školy v okolí. Bereme ohled na termíny prázdnin.

Termín splatnosti kurzu je do 20.11.2018

Orientační časový program kurzu:

Dopolední varianta: doporučujeme pro MŠ, ZŠ
07:00-08:00 Odjezd od Vaší MŠ, ZŠ (záleží na vzdálenosti od ski areálu)
08:45-09.00 Příprava na výuku
09.00-11:00 Výuka lyžování (přestávka na svačinku)
11:00-11:15 Příprava na odjezd
12.00-12:30 Příjezd k Vaší MŠ nebo ZŠ

Odpolední varianta: doporučujeme pro MŠ, ZŠ, družiny
12.00-12.30 Odjezd od Vaší MŠ, ZŠ (záleží na vzdálenosti od ski areálu)
13.15-13.30 Příprava na výuku
13.30-15.30 Výuka lyžování (přestávka na svačinku)
15.30-15.45 Příprava na odjezd
16.30-17.00 Příjezd k Vaší MŠ nebo ZŠ

Proč dát dítě do lyžařského kurzu v tak raném věku?

Děti mají snahu nás již od malička napodobovat a opakovat po nás většinu věcí, co máme my dospělí zažité. Proto je vhodné našim dětem dát zdravý základ co nejdříve. Mnoho z nás se snaží spoustu věcí naučit své děti co nejlépe a přiznejme si, že naše děti nás rodiče někdy nevnímají tak jak bychom to od nich čekali. Proto je dobré svěřit své ratolesti do rukou školených instruktorů, kteří na naše děti působí zcela jiným dojmem a z dětí kolikrát dostávají lepší výsledky, než bychom sami tušili. Sami víme, že nás děti umí někdy velice překvapit!

Během pěti výcvikových dnů se děti v malých skupinách, zábavnou formou a pod vedením zkušených a kvalifikovaných instruktorů s licencí budou rychle a bezpečně zlepšovat.

Kurz je určen dětem od 4 let. V případě nižšího věku je nutné přihlášení konzultovat s organizátorem.

Každým rokem se u nás naučí lyžařským dovednostem 95% dětí. Vždy jsme rádi za spokojené a usměvavé děti.

Co když dítě onemocní?

Ve spolupráci se společností Kooperativa pojišťovna, a.s. máme uzavřeny pro Vás výhodné podmínky a to nejen na úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, ale také pojištění nevyužité cestovní služby a dodatkové pojištění pro případ zrušení cestovní služby. Pojištění z důvodu nemoci platí, je-li zaplaceno kurzovné k datu splatnosti!!!

To znamená, v případě zrušení cestovní služby (celého týdenního kurzu) z vážných zdravotních důvodů a nebude-li možné zajistit adekvátního náhradníka, poskytne pojišťovna pojistné plnění do výše 80% celkové výše stornopoplatku.

Víte-li, že jsou ve školce nahlášeni náhradníci, kontaktujte neprodleně paní učitelku, která zajistí záměnu. V tom případě o žádné finance nepříjdete.

Pokud dítě onemocní během kurzu (akutní onemocnění), vztahuje se pojištění nevyužité cestovní služby na náhradu doložených nákladů uznaných pojišťovnou od následujícího dne nemoci na nespotřebované cestovní služby ve výši 80%. Náhradu můžete žádat za každý den nemoci.

Důležité! K připravenému formuláři je vždy nutné připojit potvrzení od lékaře!

Formulář: Zrušení cestovní služby (celý týden)

Formulář: Přerušení cestovní služby (část týdne)

Co nám dotáte: na formuláři vyplňujete data Vašeho dítěte, číslo účtu a podpis. Ostatní dovyplníme. Tzn., že po paní učitelce nebo osobně nám do posledního dne Vašeho kurzu (do pátku) doručíte Formulář a lékařské potvrzení (nemusí být vyplněno na formuláři – toto je většinou bez poplatku, poplatek bohužel pojišťovna neproplácí).

Co když je dítě nemocné, ale k lékaři nejdeme?

Pokud máte zájem o uplatnění pojištění, je nutné k lékaři zajít a mít potvrzení od lékaře.

Proč musíme dodávat potvrzení od lékaře? Kurz jsme zaplatili, máme proto na náhradní hodiny lyžování nárok.

Zaplacením kurzu máte nárok na účast na kurzu „USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ“ v příslušném termínu. I když se dítě kurzu nezúčastní, má stále volné místo v autobuse i ve skupině při výuce lyžování – zaplacená částka tudíž není využita. Je proto třeba také respektovat naše pravidla.

Co když je špatné počasí (sněží, velký mráz, vítr, déšť)?

Pokud je v provozu ski areál – dostatek sněhu, kurz proběhne. Děti s námi lyžují za jakéhokoliv počasí (chlad, teplo, poprchávání, chumelení – děti mají ochranné lyžařské oblečení, naše vesty a helmy, které je chrání). V případě, že na místě zjistíme extrémní podmínky, bude dětem výuka přerušena a děti budou mít v areálu náhradní lyžařsky zaměřený program. Výuku na místě kompenzujeme. Protože je kurz týdenní a my neovlivníme počasí celého týdne je proto vždy důležité dítě obléci podle aktuálního počasí!!!

O Vaše děti se staráme, vždy s největší péčí. Děti si čas s námi užívají za pěkného i nepříznivého počasí.

Když nebude sníh?

V případě, že ski areál nebude po dobu konání kurzu v provozu, bude Vám nabídnut náhradní termín, popř. jiné lyžařské středisko. Pokud již náhradní termín není volný, bude vám vráceno 90% zaplacené částky. 10% je minimální částka, která pokryje nemalé náklady, které jsou spojené nejen s přípravou celé zimní sezony. Celou přípravu a průběh akce financujeme z vlastních prostředků, bez dotací či sponzorských darů a částka za kurz je kalkulována při nákladech na minimální zatížení rodičů. Děkujeme za pochopení. V termínu od 18.3. by bylo vráceno 100% zaplacené částky.

Co si děti mají vzít s sebou?

Lyže (doporučujeme nechat seřídit před každou sezonou) a lyžařskou obuv (pokud si je nepůjčují na místě), čepici nebo kuklu pod helmu. Vše prosím řádně podepište tak, aby podpis odolal sněhu a vodě. Lyžařské hole děti nebudou potřebovat! Pokud ano, budou je mít zapůjčené zdarma. Děti z 2.stupně ZŠ – hole sebou.

Zapůjčené lyže a boty budou seřízené v pondělí při příjezdu na místě ve ski areálu. Helma je zapůjčená zdarma. Vždy je důležité dítě obléci podle aktuálního počasí!!!

Dítě odjíždí z mateřské nebo základní školy již v lyžařském oblečení. Podrobné informace obdržíte před nástupem.

Jak bude výuka probíhat?

Jedná se o skupinovou výuku lyžování. Děti budou rozřazeny do skupin podle výkonnosti, kterou udali rodiče na přihlášce. Během prvního dne jsou děti přeřazovány dle aktuálních dovedností. Postup ve výuce závisí na nejslabším členu skupiny. Výuka probíhá v dětské lyžařské školce s lanovým vlekem. Ve chvíli, kdy děti ve skupině umí bezpečně zastavit v pluhu a oblouk v pluhu, pokračuje výuka na veřejné sjezdovce. Pokud bude některé z dětí postupovat ve výuce výrazně rychleji než zbytek skupiny, bude podle možností organizátora přeřazeno do vyšší skupiny. Cílem je osvojení lyžařských dovedností, popř. jejich rozvoj, prohloubení vztahu dětí k zimě, formou zábavných her na sněhu. Během týdne proběhnou závody a v pátek je čeká slavnostní vyhodnocení.

V jak velkých skupinách probíhá výuka lyžování?

Při výuce lyžování garantujeme průměrně 6 dětí na jednoho instruktora. V prvních dnech se skupiny mohou pro zajištění bezpečnosti a efektivnosti výuky spojovat (12 dětí na 2 instruktory). Taky může dojít k nerovnoměrném rozložení skupin, kdy ve skupině pokročilejších lyžařů bude např. 7 dětí na 1 instruktora a naopak u začátečníků 5 dětí na 1 instruktora.

Kde se děti budou přezouvat a svačit?

Na přezouvání a svačinu mají děti dostatek prostoru ve vytápěném zázemí Ski areálu. Prostor je v bezprostřední blízkosti dětského lyžařského parku.

Co když některé dítě pláče?

Některé, zvláště ty nejmenší děti pláčou po mamince, nebo protože nezvládají nové prostředí. Instruktoři se je snaží zabavit, motivovat, odměňovat. Je na zvážení rodičů, zda přihlásit dítě, pokud mají pochybnosti, zda kurz zvládne. Jedná se o skupinovou výuku lyžování, proto se instruktor bohužel nemůže věnovat pouze 1 dítěti. Pokud dítě dlouhodobě pláče tak, že není schopné absolvovat výuku a hrozí, že mu bude např. zima, je dítě svěřeno paní učitelce ze školky, nebo si jde sednout do lyžařské školy. V případě, že se rodiče rozhodnou dítě v dalších dnech ponechat ve školce nebo doma, nevztahuje se na promeškané hodiny žádná kompenzace.

Můžou se rodiče přijet podívat?

Rodiče se mohou přijet podívat, nemohou však využívat společnou dopravu autobusem (výjimkou jsou rodiče místo učitelů). Prosíme rodiče, aby sledovali výuku z povzdálí (nejlépe tak, aby je děti neviděly), nezasahovali do výuky a nechodili do dětského lyžařského parku.

V kolik hodin začínají závody a jaký je jejich průběh?

Závody probíhají po tréninku na trati závodů a během výuky po skupinách. V pátek je pro všechny děti připraveno slavnostní vyhlášení závodu a společné focení.Pro všechny děti jsou připraveny medajle, diplomy a pro 3 nejlepší ze skupin i drobné ceny. Každé dítě bude odměněno. Také můžete své dítě nějak motivovat ??

Pozn.: Z loňské dobré zkušenosti budou závody probíhat ve čtvrtek. Je to z toho důvodu, že chceme aby děti byly co nejvíce na lyžích, děti jsou klidnější a dovedou se bez účasti rodičů soustředit daleko více na to co mají dělat a rodiče pak v pátek bez zbytečných prodlev vidí co se děti za ten týden naučily.

NEODJÍŽDĚJTE DŘÍVE, NEŽ SKONČÍ VYHLÁŠENÍ – VYVARUJEME SE SLZIČEK SMUTNÝCH DĚTÍ!!! NAHLASTE PANÍ UČITELCE, ŽE DÍTĚ JEDE S VÁMI!!!

Prosíme rodiče, aby si během výuky neodváděli děti a neodváželi děti z kurzu dříve a neodnášeli jejich soukromé vybavení, např. během vyhlášení. Instruktoři odvedou po vyhlášení a focení děti do zázemí Ski areálu a donesou všechno vybavení dětí před lyžařskou školu.

Budou děti, které už umějí lyžovat jezdit na vlecích?

První den lyžařského kurzu jsou děti na dojezdu sjezdovky a v dětském lyžařském parku přezkoušeny z lyžařských dovedností. Je nutné ověřit si z důvodu bezpečnosti lyžařské dovednosti dětí. U některých dětí neodpovídá lyžařská pokročilost, uváděná v přihlášce, skutečnosti!!! Tyto děti jsou během prvního dne, popř. po prvním dnu přeřazeny do jiné skupiny. První skupina se většinou již první den dostane k jízdě na lyžařském vleku. Další skupiny, v závislosti na jejich dovednostech, začínají jezdit na vleku v průběhu dalšího pokračování kurzu. Do výuky jsou u všech skupin průběžně zařazovány hry a cvičení na rovině, mírném svahu, šlapání a vstávání z pádu. Cílem výuky není najezdit co nejvíce kilometrů, ale naučit děti novým lyžařským dovednostem a hlavně zaujmout tak, aby děti lyžování bavilo.

Moje dítě již jezdí oblouky v paralelním postavení (bez pluhu), má pro něj kurz smysl?

Samozřejmě, kurz má smysl pro každé dítě. Vždy je vytvořena skupinka dětí dle lyžařské dovednosti. V každém případě je dětem lépe na horách a čerstvém vzduchu.

Jak dlouho bude probíhat výuka lyžování?

Výuka lyžování probíhá průměrně 2 hodiny každý den (v té době je i přestávka na svačinku, rozdělování dětí do skupin,závody). Na přípravu mají děti každý den ještě navíc 1/2hod. V pátek je trošku zkrácena díky slavnostnímu vyhlášení, ohodnocení a odměnění každého dítěte. A na to se děti nejvíce těší a motivuje je to k lepším výsledkům!

Je možné pokračovat ve výuce lyžování i po ukončení lyžařského kurzu?

Samozřejmě. V našem ski areálu je lyžařská škola ve které se jistě domluvíte na další výuce.

Zrušení účasti na akci ze strany účastníka akce, nebo jeho zákonného zástupce:

Účastník akce, nebo jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv zrušit účast sebe, nebo svého dítěte na akci. Zrušení účasti musí být provedeno písemně. Organizátorovi přináleží odškodnění (storno poplatek), který je stanoven podle délky času mezi odstoupením od smlouvy ze strany účastníka akce, nebo jeho zákonného zástupce (rozhodující je den, kdy bylo toto odstoupení organizátorovi doručeno) a prvním dnem akce, následovně:
a) 25 a více dnů 50% z ceny akce,
b) 24 – 4 den 85% z ceny akce,
c) při stornu 3 – 1 den před zahájením akce, v průběhu akce, nebo při nenastoupení na akci bez předcházejícího storna 100% z ceny akce. Děkujeme za pochopení.
Odškodné se nezapočítává v tom případě, že za účastníka akce bude zajištěn adekvátní náhradník (odpovídající věk, zdravotní stav). Nahlášení náhradníka musí být provedeno písemně.

Je dítě pojištěno?

Každému dítěti uzavíráme úrazové pojištění, ve kterém je i pojištění odpovědnosti. Je pojištěno po celou dobu akce – od nástupu do autobusu u školy/školky až po návrat.

Organizátor si vyhrazuje právo:

Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu akce drobné úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter akce, popřípadě změnit místo realizace akce. V případě nepříznivého počasí je připraven náhradní lyžařsky zaměřený program.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Účastnit akce se mohou pouze řádně přihlášení účastníci, případně jejich řádně nahlášení náhradníci.
Organizátor nenese zodpovědnost za účastníky, kteří se z jakéhokoli důvodu nedostavili včas na místo zahájení akce. V tomto případě nemají účastníci nárok na žádnou náhradu.

OSTATNÍ

Podepsáním přihlášky účastník akce, nebo jeho zákonný zástupce stvrzuje, že s výše uvedeným souhlasí, že dítě nemá žádné zdravotní omezení pro absolvování zvoleného kurzu a dává také souhlas s uveřejněním fotografií na reklamních materiálech a na www stránkách Usměvavé aktivity.

Podepsáním přihlášky nám také dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů, bez kterých bychom Usměvavé lyžování nemohli uskutečnit. Vaše data zpracováváme pro potřeby provozní, účetní, bezpečnostní (pojištění dítěte), pro přiřazení Vašich plateb a tak podobně. Vaše data využíváme pouze pro vlastní potřebu a spravujeme v jednoduché databázi pod hlavičkou USMĚVAVÉ AKTIVITY.

Do našich aktivit patří Usměvavé lyžování + Usměvavé léto + Usměvavá dovolená.

Po absolvování kurzu máte možnost odvolat souhlas s vyjímkou dat používaných dle zákonných podmínek. Také máte právo údaje nechat změnit či upravit.

Kontaktní email: info@usmevaveaktivity.cz